Pozemek pro bydlení i k rekreaci

Nabízí realitní kancelář

Kontakt na makléře

Cena: 2 412 500 Kč (za nemovitost)
Lokalita: Horní Žďár, Hajnice, Trutnov, Královéhradecký
Stav nabídky:aktuální
Číslo:66-535
Typ reality: Pozemky pro stavění - Pozemky
Celková plocha:9650 m2
zobraz na mapě »
Parcely různých velikostí s příslušným podílem na komunikaci a věcná břemena na přípojky inž. sítí. Územní rozhodnutí vydáno k výstavbě rodinného domu.
Celkem je na prodej 3 parcely na výstavbu rodinných domů s projektem v Horním Žďáru (obecní úřad Hajnice), okres Trutnov, na parcele č. 636/1 a 636/4, katastrální území Horní Žďár. Lokalita je umístěna v nadmořské výšce 579 m n. m., v teplotním pásmu -18 0C, ve 4. větrové oblasti a ve 4. sněhové oblasti. Těmto skutečnostem je přizpůsobeno architektonické a technické řešení objektů.Domy byly seskupeny do dvou hnízd napojených na stávající cestu dvojicí krátkých komunikací. Navržené domy mají jednoduchý obdélníkový půdorys. Orientace delší strany je severozápad - jihovýchod , tudíž hlavní průčelí domů má orientaci na jihozápad.Navržené domy jsou venkovského charakteru. Dům je navržen ve dvou základních variantách podle polohy domu k přístupové komunikaci (vstup ze severu, vstup z jihu). K těmto dvěma základním variantám jsou připraveny některé možné modifikace.Navržený dům je dvoupodlažní nepodsklepený se sedlovou střechou (druhé podlaží je vestavěné do krovu). Objekt má přísně obdélníkový půdorys. Charakter domu vychází z místního stavebního typu, ale nepopírá soudobý výraz. Zpracovány jsou dvě varianty fasád: přízemní část obložená kamenem nebo obložená dřevem. Horní část je v obou variantách obložena dřevem. Střešní krytina je navržena z kanadského šindele v kombinaci s měděným oplechováním, popřípadě může být celá provedená z měděného nebo titanzinkového plechu. Materiálu střechy bude barevně přizpůsobeno moření dřeveného obkladu a případná barva omítky. Ve větším seskupení domů je variantní řešení nejen přípustné, ale přímo nutné, aby kompozice více domů nepůsobila stereotypně. Každý z domů může mít individuální barevné provedení. Rovněž dispozice domů budou mírně přizpůsoboványNapojení objektu na distribuční síť dodavatele el. energie bude provedeno na základě vyjádření ČEZ Distribuce a.s. Toto bude realizováno úpravou stávajícího pojistkového pilíře SS100, který je umístěn v oplocení. V rámci úprav dojde k možnosti napojení druhého odběru. Základním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude elektrický kotel s výkonem do 28 kW. Hlavní zdroj tepla bude doplněn v o krbová kamna s topnou vložkou, která bude připojena na teplovodní systém. Ve výhledu je uvažováno s využíváním solární energie pro ohřev TV. Každý rodinný dům bude mít vlastní ČOV, vyčištěná splašková voda bude z každé ČOV odvedena do nové jednotné kanalizace, která bude v rámci této výstavby provedena a zaústěna do Žďárského potoka. Pro každý rodinný dům bude provedena samostatná vodovodní přípoj-ka PE D 32 napojená na nový vodovodní řad PE D 63, který bude v rámci této výstavby proveden včetně zdroje vody- vrtaná studna pr. 140-160 mm s ponorným čerpadlem + podzemní rezervoár - nádrž o objemu 3500 litrů, který bude umístěn na pozemku parc.č. 636/3. Potřeba tepla Objekty typu A - SO-03, SO-04, SO-07- tepelná ztráta vytápěných prostor je 11 kW- potřeba tepla na ohřev TV je 13 kWObjekty typu B – SO-01- tepelná ztráta vytápěných prostor je 10,7 kW- potřeba tepla na ohřev TV je 13 kW

Více informací

Přidat do schránky

Informovat o slevě e-mailem

[x]

Pokud chcete být informováni o snížení ceny, vyplňte email a my Vás na změnu upozorníme.

Sítě a energie
Plyn:Ne
Čistička:Ano
Občanská vybavenost
Autobus:Ano

Podobné nabídky