Zajímavá investice, pozemky - průmyslová zóna u rychl. silnice R6, celkem 40 408 m2, 25 km od KV

Nabízí realitní kancelář

Kontakt na makléře

Cena: 4 980 000 Kč (za nemovitost)Cena k jednání. Při rychlém jednání výrazná sleva. Cena včetně provize a právních služeb.
Lokalita: Vahaneč, Verušičky, Karlovy Vary, Karlovarský
Stav nabídky:aktuální
Číslo:23-1666
Typ reality: Pozemky pro komerční využití - Pozemky
Celková plocha:40408 m2
zobraz na mapě »
Hledáte investici. Máme ji pro Vás. Průmyslová výrobní zóna u nově plánované R6 mezi Karlovými Vary a Prahou. Výhodná investice.
Nabízíme Vám pozemky o velikosti - 16 778 m2, 12 162 m2, 9 301 m2, 1 586 m2 329 m2 a 252 m2. Přístupová cesta je ze současné silnice E38. V jejich blízkosti pak povede rychlostní silnice R6 mezi Karlovými Vary a Prahou. Pozemky spadají dle schváleného územního plánu do výrobní zóny. Na pozemcích se nachází nevytěžené čedičové ložisko, vodní zdroj ( pramen ), telefonní přípojka. Pozemky jsou orientovány na jih a západ. Sjezd z nové R6 bude kousek od pozemků přímo na původní E38. Výborná investiční příležitost pro developery zabývající se průmyslovými zónami. Doporučujeme. Popis R6 a napojení na pozemky. Začátek úpravy navazuje na připravovanou stavbu R6 Bošov–Lubenec. Na konci úseku navazuje na stavební úsek silnice R6 Žalmanov–Knínice. Délka komunikace je 7900 metrů a v celém úseku je trasa vedena po zemědělských půdách jižně od stávající silnice I/6. Připojení silnice R6 na silniční síť je provedeno mimoúrovňovou křižovatkou u obce Knínice v km 6,300. Obsluha území bude zajištěna sítí polních cest napojených na silnice II . a III . třídy. V řešeném úseku je jedna mimoúrovňová křižovatka (MÚK), která řeší napojení na silnici II /205 u obce Knínice. Trasa je vedena mimo obydlené oblasti v mírně zvlněném terénu, v nadmořské výšce asi 540–695 m n. m. Zájmové území není v kontaktu s ochrannými pásmy vodních zdrojů a nevztahují se na něj žádné omezující ochranné režimy. Součástí předmětného úseku rychlostní kominkace R6 mezi obcemi Knínice a Bošov jsou obousměrné odpočívky Věrušičky v km 3,000. Na odpočívce je navrženo stání pro 26, respektive 36 osobních automobilů, 30 nákladních automobilů a 5 autobusů. Na odbočívkách se počítá se zřízením čerpací stanice pohonných hmot. Na trase bude realizováno šest mostních objektů,z toho pět na hlavní trase přes vodoteče a silnice II . a III . tříd. Stavba Žalmanov-Knínice zahrnuje 6950 metrů dlouhý úsek rychlostní silnice pro motorová vozidla v kategorii R 25,5/100, procházející v blízkosti obcí Knínice, Vahaneč, Herstošice, Údrč, Těšetice a Bochov. Součástí stavby je rovněž jedna mimoúrovňovákřižovatka – MÚK Bochov – několik přeložek silnic II . a III . třídy a devět mostních objektů. Součástí jsou dále objekty středové kanalizace a sedimentačních nádrží a množství přeložek inženýrských sítí. Protože je stavba situována výhradně v extravilánu, nejsou nutné žádné demolice stávajících objektů. Navržená trasa silnice R6 jde tedy v celém úseku stavby v nové trase mimo stávající silnici I/6,která bude sloužit jako doprovodná komunikacepro vozidla bez oprávnění pro silnice pro motorová vozidla. Původní silnice I/6 přejde po dokončeníR6 pod ozančení II /606. Staničení hlavní trasy silnice R6 je orientováno ve směru Knínice–Žalmanov. V začátku úseku navazuje hlavní trasa na stavbu úseku Bošov–Knínice. Na obou koncích řešeného úseku (u Knínic i u Bochova) je navrženo dočasné napojení na stávající I/6. Na začátku úseku bude za tímto účelem vybudován provizorní nájezd. V počátečním úseku jde navržená trasa R6 vlevood stávající silnice I/6 – budoucí II /606. Křížení se stávající příjezdnou cestou k lokalitě Zlatá Hvězda je řešeno jednopolovým mostem. Údolí Ratibořského potoka překlenuje silnice R6 pětipolovou estakádou. Vykřížení silnice R6 s budoucísilnicí II /606 u Herstošic je řešeno třípolovým mostem na R6 přes přeložku původní silnice I/6. Obě komunikace zde nejsou propojeny křižovatkou, jedná se pouze o křížení. We offer a lands of sizes - 16,778 square meters, 12,162 square meters, 9,301 square meters, 1,586 square meters 329 m2 and 252 m2. The access road is the road from the current E38. In the vicinity of the lead R6 between Prague and Karlovy Vary. Land covered by the approved development plan in the production zone. Lots are orientated to the south and west. Excellent investment opportunity for developers engaged in industrial zones. Recommended. Description of R6 and connection to land. The route goes out of populated areas in the undulating terrain at an altitude of about 540-695 m. The area is not in contact with the protection of water resources and do not place any restrictive trade regimes. The route will be implemented with six bridges, including five on the main route through streams and roads II. and III. classes. There is also an establishment of gas station along with the rest area which is proposed for 26 spaces, or 36 cars, 30 trucks and 5 buses. Because the building is located exclusively in the vicinity, there is not necessary a demolition of existing buildings.

Více informací

Přidat do schránky

Informovat o slevě e-mailem

[x]

Pokud chcete být informováni o snížení ceny, vyplňte email a my Vás na změnu upozorníme.

ZpětÚvodní strana » Reality a nemovitosti Karlovy Vary » Pozemky Karlovy Vary » Prodej pozemky Karlovy Vary » Prodej pozemky pro komerční využití Karlovy Vary » Zajímavá investice, pozemky - průmyslová zóna u rychl. silnice R6, celkem 40 408 m2, 25 km od KV