Jak efektivně naložit s odpadními vodami

Jak efektivně naložit s odpadními vodami
16.06.2014 12:38

Odpadní vody nadělají nejvíce starostí na zahradě, chalupě nebo tam, kde není vedena kanalizace. Zpracování odpadních vod lze však provádět efektivně a ekologicky. K tomuto účelu nejlépe slouží domovní čistička odpadních vod.

Domovní čističku odpadních vod využijete zejména na chalupě, chatě a tam, kam nedosahuje kanalizace. V případě její absence je totiž třeba přemýšlet, jak ekologicky naložit s odpadními vodami. Domovní čistička vod představuje nejdokonalejší způsob likvidace odpadních vod. Jejich účinnost je až 97 %. Tento typ čističky odpadních vod je navíc možný instalovat bez betonáže, a proto je vhodný pro rodinný dům i pro chalupu.

Jak domovní čističky fungují

Domovní čističky odpadních vod fungují na principu kombinace aerobního a anaerobního čištění biologickým způsobem. Organická hmota je rozkládána směsí bakteriálních kultur a mikroorganismů, které potřebují ke svému životu kyslík. Fungují tedy v zásadě stejně, jako velké klasické čistírny a čištění je ekologické a dosahuje nejvhodnějšího biologického rozkladu, včetně rozložení biologicky odolných látek, jako saponátů, tuků a podobně.

Díky kombinovanému čištění získáte vyčištěnou vodu s minimálním množstvím stabilizovaného kalu.

Prokysličení vody je zajištěno provzdušňovacími elementy. Díky jejich vysoké areační schopnosti tyto elementy působí jako míchací systém, který v biozóně vyvolá potřebnou turbulenci vody. Dodají tak potřebné množství kyslíku, které je nutné pro tvorbu bakterií.

Typy domovních čističek

  • kontinuální – má nepřerušovaný průtok, čistí splašky průběžně
  • diskontinuální – přerušovaný průtok, odpadní vody jsou čištěny v aktivační nádrži, po vyčištění se provzdušňování zastaví a po sedimentaci se čistá voda odčerpá

Domovní čističky pracují ve třech fázích

Proces čištění je obvykle třífázový. V první fázi se provádí hrubé předčištění, během kterého se oddělí od odpadní vody hrubé nečistoty. Druhá fáze se nazývá aerobní stupeň, během kterého dochází k biologickému čištění a následnému oddělení kalu, který je produktem čistění, od vyčištěné vody. Posledním stupněm čištění odpadních vod je přenos produktů, kalu a vyčištěné vody, do prostorů určených pro skladování a zpracování.

Vyčištěná voda může do životního prostředí

Někdy je problém zajistit vyčištěné vodě dostatečný prostor. Můžete ji opětovně použít pro různé úkony, třeba mytí nádobí nebo zalévání záhonu. Pokud však nechcete vodu využít, můžete ji například vypouštět do blízkého rybníku nebo potoka. Další možností je také svedení drenážní trubky a vypuštění vody do podzemních vod. Pokud se ale rozhodnete pro tuto možnost, budete potřebovat speciální povolení, které bude potvrzovat, že nedojde ke znečištění podzemních pramenů. V případě, že vodu přeci jen budete chtít využít dále, je nejlepší pořídit nádrž, která bude vodu zachytávat. Poté ji můžete využít pro další účely.

Zdroj: http://cistirny-cov.ekocis.cz/domaci-cisticky

Hodnocení: +12 Hodnotilo uživatelů: 20 líbí (+1) nelíbí (-1)

Diskuse

Příspěvky diskuse

ZpětÚvodní strana » Články » Jak efektivně naložit s odpadními vodami