Jak postupovat při sepsání závěti

Jak postupovat při sepsání závěti
18.01.2017 15:00

Nenechávejte nic náhodě. Pokud víte přesně, jak chcete rozdělit majetek v případě své smrti, sepište závěť. Stačí vzít kus papíru a vlastní rukou sepsat svá přání. Když si názor rozmyslíte, papír můžete kdykoliv roztrhat a napsat závěť novou. Pokud si nejste jisti, jak závěť sepsat, aby byla platná, přečtěte si následující řádky.

Nejprve trocha teorie - co je závěť?

Závěť je odvolatelný projev vůle, jejímž prostřednictvím můžete jedné nebo několika osobám rozdělit v případě smrti svůj majetek. Vy, jakožto sepisovatel své vůle, jste zůstavitel a váš majetek je pozůstalost. Závětí je několik typů, například:

 • Alografní závěť je psaná na stroji nebo počítači a lze z ní vytvářet kopie. Její sepsání vyžaduje přítomnost dvou svědků, kteří svým podpisem stvrdí, že zůstavitel je ten, kdo tuto závěť také pořídil. Tento typ závěti může sepsat i váš advokát.
 • Holografní závěť je psaná vlastní rukou a opatřená vlastnoručním podpisem. K jejímu sepsání nejsou třeba svědkové. Nelze z ní vytvořit kopie.
 • Nepominutelný dědic je osoba, která má nárok domáhat se svého zákonného dědického podílu nebo jeho části, pokud ovšem nebyl zákonně vyděděn.

K čemu závěť slouží a co musí být její součástí?

V závěti můžete sepsat svá přání ohledně pohřbu, jak by měl probíhat a jak by se mělo naložit s vaším tělem. Buďte si jisti, že požadavky zemřelého rodina obvykle respektuje. Další přání jsou zcela na vás, každá závěť však musí obsahovat:

 • datum
 • váš podpis (jakožto zůstavitele)
 • podíl pro vaše nepominutelné potomky (pokud nebyly zákonně vyděděni)

Nejjednodušší a nejrychlejší je vlastnoručně sepsaná závěť

Závěť můžete napsat na počítači, ale lepší je vlastnoručně psaná závěť. Z ní sice nemůžete pořizovat kopie na kopírce, ale nic vám nebrání přepsat si závěť, kolikrát budete potřebovat. Ke všem kopiím pak stačí připojit i vlastnoruční podpis a máte hotovo.

Pokud budete sepisovat závěť na počítači, budete potřebovat dva svědky. Musí to být osoby svéprávné a nezávislé, které nejsou zároveň vašimi dědici. Ti musí vaši závěť vlastnoručně podepsat a stvrdit, že se jedná opravdu o vaší vlastní vůli. Obsah závěti už ověřovat nemusí.

Kopie závětí můžete rozdat mezi své dědice nebo uložit u notáře. 

Jak postupovat při sepsání závěti

Na co si dát pozor?

Aby byl obsah vaší závěti platný, dejte si pozor na sporné formulace. Pište ideálně stylem: „Nařizuji, aby nebylo mé tělo spáleno, ale odevzdáno 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pro vědecké účely. Své auto přikazuji Automobilovému muzeu v Rokycanech. Svému synu Pavlovi nařizuji, aby vyplatil mé bývalé asistentce Janě Novákové 50 000 Kč...." Atd. Co z toho plyne? Svá přání pište jako příkazy. V opačném případě by nemusely mít právní závaznost.

Budete-li chtít, vaši závěť může sepsat i notář a vytvořit z ní tzv. veřejnou listinu. Notář vám poradí nejvhodnější formulace a ujistí se, že je to projev vaší svobodné vůle, že jednáte s rozvahou, vážně a bez donucení.

Může být závěť ústní?

Závěť musí být vždy písemná. Nicméně, v nenadálých situacích a v bezprostředním ohrožení života můžete projevit svou vůli také ústně - oficiálně se tomu říká Privilegovaná závěť. Přítomni však musí být nejméně tři svědci. Jeden z nich může být například starosta obce.

Svou závěť takto můžete pořídit na palubě námořního plavidla plujícího pod českou vlajkou, v letadle zapsaném v českém rejstříku, při ozbrojeném konfliktu nebo vojenské operaci. Ano...na toto všechno pamatuje náš občanský zákoník. Vaše vůle pak musí být neodkladně formalizována u notáře.

Důvodem k neplatnosti závěti není například překlep nebo popletené číslo.

Jak odvolat závěť?

Svou závěť můžete kdykoliv zrušit - celou nebo jen její část a nahradit ji novou. Pokud jste sepsali závěť vlastnoručně, starou můžete jen roztrhat (nebo spálit, jak chcete). Pokud jste sepsali závěť u notáře, můžete si o ni zažádat zpět. Jakmile vám ji notář vydá, její pořízení se tím definitivně ruší (i kdyby nadále fyzicky existovala).

Závěť můžete odvolat také výslovně - prohlášením napsaným do nové verze závěti, například takto: „Tímto ruším svou předcházející závěť, kterou jsem napsal v loňském prosinci." Samotné ústní prohlášení nebo věta sepsaná bez vašeho podpisu nestačí. Zákon nás, omylné a emocionální bytosti, tímto chrání před unáhlenými rozhodnutími, kterých bychom později litovali.

Uvažujete o sepsání závěti a potřebujete radu odborníka? Kontaktujte AVAREAL.

Jak postupovat při sepsání závěti

Hodnocení: +46 Hodnotilo uživatelů: 102 líbí (+1) nelíbí (-1)

Diskuse

Příspěvky diskuse

Seřadit od nejnovějšího, od nejstaršího, podle oblíbenosti (strukturovaně).

 • Logo Realitní kanceláře Vladislava Fialová 09.11.2022 08:07:43

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak napsat závěť u právníka. Mám pouze syna, který zdědil všechno po manželovi a mě zůstal byt, který bych chtěla přepsat někomu kdo se o mě postará mimo mého syna. Ten mi řekl, že se o mě starat nebude a dá mě na LDN .Tudíž ho chci vydědit. Můžete mi na to odpovědět? Byt dostane někdo, komu věřím a postará se o mé stáří. Děkuji

  reagovat nahlásit | Hodnocení: -1 Hodnotilo uživatelů: 5 Kladně hodnotit Záporně hodnotit
 • Logo Realitní kanceláře Ludmila Sovova 05.08.2019 15:34:30

  Dobrý den , chtěla bych se zeptat ,manžel je v nemocnici chtěl by sepsat závět ,ale má problém to podepsat ,jak by se to dalo vyřešit. Děkuji Sovova

  reagovat nahlásit | Hodnocení: 5 Hodnotilo uživatelů: 11 Kladně hodnotit Záporně hodnotit
 • Logo Realitní kanceláře Marie Duchoňová 29.01.2019 06:31:57

  Vážení ,napíši závěť ručně i vím jak,ale nevím nakonci závěti musí být můj podpis a razítko instituce např.MNV.Děkuji za odpověďDuchoňová

  reagovat nahlásit | Hodnocení: 4 Hodnotilo uživatelů: 12 Kladně hodnotit Záporně hodnotit
 • Logo Realitní kanceláře Marie Duchoňová 29.01.2019 06:31:56

  Vážení ,napíši závěť ručně i vím jak,ale nevím nakonci závěti musí být můj podpis a razítko instituce např.MNV.Děkuji za odpověďDuchoňová

  reagovat nahlásit | Hodnocení: 2 Hodnotilo uživatelů: 12 Kladně hodnotit Záporně hodnotit
 • Logo Realitní kanceláře Marie Duchoňová 29.01.2019 06:31:29

  Vážení ,napíši závěť ručně i vím jak,ale nevím nakonci závěti musí být můj podpis a razítko instituce např.MNV.Děkuji za odpověďDuchoňová

  reagovat nahlásit | Hodnocení: 2 Hodnotilo uživatelů: 10 Kladně hodnotit Záporně hodnotit
 • Logo Realitní kanceláře František Beneš 28.01.2019 16:25:41

  Kdo by nám sepsal závěť???

  reagovat nahlásit | Hodnocení: 5 Hodnotilo uživatelů: 11 Kladně hodnotit Záporně hodnotit

Stránkování: 1 2

ZpětÚvodní strana » Články » Jak postupovat při sepsání závěti