Jak správně zateplit dům

Jak správně zateplit dům
05.09.2011 12:27

Myslete ekonomicky a chytře vyřešte otázku zateplení a následného vytápění ještě dnes. Správnou volbou ušetříte ročně tisícové částky a zároveň si zvýšíte komfort svého bydlení.

Vnější i vnitřní izolace

Správná volba materiálu na zateplení je náročnější na finance a její řešení je dlouhodobé. Nejčastěji využívanou možností je tradiční zděný dům doplněný o vnější izolaci. A to především z důvodu, že vnější izolace je oproti vnitřní podstatně účinnější, levnější a praktičtější. Výjimkou je užití vnitřní izolace tam, kde podmínky rekonstrukce neumožňují vnější zateplení domu - externí odkaz.

Druhy obvodového pláště:

  • keramické cihelné tvárnice a fasádní zateplení
  • přesné tvárnice a fasádní zateplení

Zdivo z přesných tvárnic (YTONG, H+H,…) se vyzdívá ve vodorovných spárách doplněných lepidlem. Tloušťka zdiva je obdobná jako u keramických tvárnic. Výhoda přesných tvárnic je schopnost akumulace tepla. Tvárnice při vytápění „nasává" část tepla, které po vypnutí vytápění uvolňuje zpět do domu. Udržuje tím lépe tepelnou stabilitu a zpomaluje ochlazení v pokoji.

Zdivo z keramických cihelných tvárnic (Porotherm, Haluz, a další) se vyzdívá maltou ve vodorovných spárách, případně pěnou. Pro přízemní rodinné domky se běžně používají tvárnice šíře 30 cm. U patrových objektů se volí šíře 36-40 cm. Tepelnou izolaci keramických tvárnic zajišťují vzduchové mezery a samozřejmě fasádní zateplení.

Tyto typy zdiva musí být pro správnou funkčnost doplněny fasádním zateplením. V případě České republiky se používá tloušťka izolace rodinných domků 14 cm. Na návětrných a jiných klimaticky zatěžovaných místech se šířka izolace zvyšuje na 16-18 cm.

Nabízíme komplexní zateplování budov od střechy až po sklep, díky němuž ušetříte až 50% energie.


IRBOS s.r.o.

Výhodnou variantou fasádního zateplení - externí odkaz, která vás nebude stát celé jmění, je použití fasádního polystyrenu. Nevýhodou fasádního polystyrenu je neprodyšnost a proto se především u starších (a tedy vlhčích) objektů doporučuje izolace z minerálních vláken - tzv. vata. Cenou je však přibližně o 30% vyšší na metr čtverečný zateplené plochy.

Při výběru vhodného způsobu zateplení obvodového zdiva je nutné započítat i výběr oken. Nejčastěji volenými variantami jsou plastová i dřevěná okna - externí odkaz, která jsou z tepelně izolačního hlediska srovnatelné a liší se především v závislosti na zvoleném komorovém systému a tepelné vodivosti daného skla. Zároveň musí být dřevěná okna ošetřovaná přibližně jednou za 7-10 let ochranným penetračním nátěrem. Informace, která vás potěší: plastová okna navíc jsou až o 50% levnější, než dřevěná.

Od střechy až sklep

Zateplení střešních prostor se u rovných střech nejčastěji řeší polystyrenem tloušťky cca 20 cm. V případě šikmých střech se izolace provádí z minerální vaty přibližně stejné tloušťky doplněné paropropustnou fólií, jež zabraňuje propadání minerální vaty. Tento typ minerální vaty zachovává prodyšnost celé střechy. Je doporučeno dávat izolaci ve dvou vrstvách, aby se překryly mezery mezi deskami či pásy izolace.

V posledních letech byly způsoby zateplení doplněny o zateplení stropu ve sklepě. Varianta se vybírá především podle možností konkrétního sklepního prostoru a to do míst, kde to podmínky (především tzv. světlá výška) dovolí. Zde se následně používá zejména fasádní polystyren tloušťky 10-12 cm.

Aby vám teplo neutíkalo, přistupuje se dnes k zateplení základů a podlah přízemí. Rozdíl oproti vnějšímu zateplení spočívá v zatížení podlahové izolace. Proto se používá extrudovaný (tvrzený) polystyren, který kromě vyšší tvrdosti i nenasákne a je proto ideální pro spodní stavby. Tloušťka izolace u nepodsklepených místností rodinných domů se používá mezi 10-12 cm.

Před zateplením Po zateplení

Jak správně vytápět a větrat

Náklady na vytápění tvoří výraznou položku rodinného rozpočtu. Způsoby vytápění podle zdroje vytápění dělíme na tradiční a vytápění pomocí tepelných čerpadel.

  • U tradičních zdrojů - zemní plyn, uhlí, dřevo, elektrická energie, kombinované - hraje nejdůležitější roli účinnost kotle, která představuje jak efektivně mění kotel palivo na energii pro vytápění domu.
  • Vytápění pomocí tepelných čerpadel zajišťují: zemní čerpadla a 
    tepelná čerpadla principu vzduch - voda

Zatímco od zemních čerpadel se pomalu upouští, tepelná čerpadla systému vzduch - voda zažívají, i přes vyšší pořizovací náklady, značný nárůst. V současné době jsou ekologicky nejčistším způsobem vytápění a jejich provoz převyšuje tradiční zdroje úsporností provozu.

Tepelná čerpadla se často využívají u tzv. pasivních domů, kde je kladen důraz na celkovou hospodárnost a ekologičnost bydlení. U těchto domů se využívá princip tzv. nuceného větrání, jenž snižuje tepelné ztráty způsobené přirozené větráním tím, že vzduch z místností nasává, čistí a vrací zpět do místností.

Zdroj: www.brana-bydleni.cz

Hodnocení: +26 Hodnotilo uživatelů: 32 líbí (+1) nelíbí (-1)

Diskuse

Příspěvky diskuse

ZpětÚvodní strana » Články » Jak správně zateplit dům