Je vaše budova dostatečně chráněná proti požáru?

Je vaše budova dostatečně chráněná proti požáru?
25.01.2013 10:26

Ochrana proti požáru je nesmírně důležitá záležitost. Zejména, pokud ručíte za životy ostatních - zaměstnanců, zákazníků, návštěvníků. Nepodceňujte protipožární ochranu a ujistěte se, že máte všechny požární hlásiče a hasicí přístroje v pořádku. Zaměstnanci sice jsou školení, ale kde je psáno, že opravdu vědí, co v danou chvíli dělat.

Tak jako všude, je i tady důležitá prevence

Řešit protipožární ochranu až v době, kdy plameny lížou strop, je zatraceně pozdě. Prevence znamená v řeči požárníků snižování míry požárního rizika. Základním předpokladem každé požární ochrany je bezpečnost budov. To znamená maximálně omezit riziko vzniku požáru - stavba musí být vhodně urbanisticky řešená, dispozičně, konstrukčně i materiálově. Strategie preventivní požární ochrany je zakotvena v zákoně. Omezit vznik požáru lze i speciálními systémy, které utěsní všechny prostupy a spáry v budově, kterými by se mohl šířit oheň a kouř.

Protipožární dveře zvýší bezpečnost budovy

Chcete ještě více zabezpečit svoji budovu? Protipožární dveře jsou odolné plamenům a brání tepelnému toku, takže poskytují výrazně delší čas na únik před ohněm.

Požární odolnost je čas, po který dveře odolávají plamenům a vysokým teplotám. Masivní dřevo patří mezi těžce hořlavé látky, plasty mezi lehce hořlavé. Požární ochranu můžete svěřit do rukou bezpečnostní agentury.

Protipožární dveře

Na základě hořlavosti a požární odolnosti se konstrukce dělí do 3 skupin. První skupina je označená jako D1, ta nezvyšuje intenzitu požáru, protože jsou uzavřeny nehořlavou konstrukcí. Skupina D2 sice obsahuje i hořlavé látky, ale ty jsou obsaženy tak, že nedochází k jejich hoření ani uvolňování tepla. A nakonec konstrukce ve skupině D3 zvyšují intenzitu požáru

Hasící přístrojMáte dostatek hasících přístrojů?

Zkontrolujte si množství, funkčnost a umístění hasících přístrojů. Vyberte si ze 4 druhů hasičských přístrojů, z nichž je každý využitelný na jiný typ hašení. Vodní hasicí přístroje jsou na hašení pevných organických látek, jako je dřevo, papír nebo textil. Naopak se nesmí používat na hašení elektrického zařízení. Na ty se používají práškové hasící přístroje. Také se využívají na uhašení hořlavých látek nebo tekutých plynů. Pěnové hasicí přístroje se využívají při hašení hořlavých látek, které se nemísí s vodou (benzín, olej). COhasící přístroje uhasí elektrická zařízení pod napětím.

Nechte se včas upozornit!

Pořídit si elektronický požární systém je určitě správný tah. Požární hlásič vás včas upozorní na vznik ohně a vy tak stihnete zavolat 155 a evakuovat lidi z budovy. Požární hlásiče jsou buď tlačítkové, automatické s multisenzory nebo fungují jako nasávací kouřový systém. Pro včasné a spolehlivé odhalení požáru instalujte požární hlásič do všech místností v budově na strop. Fungují na baterii, takže je na ně spolehnutí, i když vypadne elektrický proud. Baterie v hlásiči vydrží průměrně 9-11 let.

Hlásič požáru

Autor:Martina Spěváková

Hodnocení: +6 Hodnotilo uživatelů: 14 líbí (+1) nelíbí (-1)

Diskuse

Příspěvky diskuse

ZpětÚvodní strana » Články » Je vaše budova dostatečně chráněná proti požáru?