List vlastnictví - dnes veřejná a snadno dostupná věc

List vlastnictví - dnes veřejná a snadno dostupná věc
22.07.2010 16:03

List vlastnictví je důležitou veřejnou listinou, kterou musíte dokládat nejen při koupi, prodeji či darování pozemku, ale také při vyřizování hypotéky. Víte, jaké údaje obsahuje? A jaké všechny náležitosti musí mít?

List vlastnictví je pro všechny budoucí i stávající vlastníky nemovitostí jedním z nejdůležitějších úředních listin. Prokazuje vlastnický stav dané nemovitosti v katastru nemovitostí, a to k okamžiku vyhotovení. List vlastnictví může prokazovat vlastnictví nemovitostí nebo bytů a nebytových prostor.

Chcete-li prodat svoji nemovitost rychle a za odpovídající ceny, obraťte se na naši realitní kancelář. Pro nás je prodej domu hračka.


NEXT REALITY GROUP a.s.

Potřebovat jej budete, když budete kupovat, prodávat či darovat nemovitost. Také při vyřizování hypotéky se bez něj neobejdete.

Kde list vlastnictví získám?

Potřebujete-li získat list vlastnictví, navštivte příslušný katastrální úřad. Ten vám jej vyhotoví na počkání. Do katastru nemovitostí máte právo nahlížet, pořizovat si kopie, opisy i výpisy.

Co musí LV mít? 

Protože se jedná o veřejnou listinu, musí mít list vlastnictví (LV) některé náležitosti, a to jsou:

 • číslo LV
 • datum vyhotovení
 • kulaté razítko katastrálního úřadu
 • jméno a podpis pověřeného zaměstnance KÚ
 • kolek (nebo doložku o  úhradě správního poplatku)

Co obsahuje list vlastnictví?

List vlastnictví je rozdělen na několik částí. Každá z nich obsahuje jiné údaje: 

 1. údaje o vlastníkovi, spoluvlastníkovi a spoluvlastnických podílech
 2. údaje o nemovitostech
 3. jiná práva k nemovitostem; u listu vlastnictví s byty a nebytovými prostory údaje o bytech a nebytových prostorech
 4. omezení vlastnického práva
 5. nabývací tituly nebo jiné podklady zápisu
 6. údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách
 7. jiné údaje
Hodnocení: +16 Hodnotilo uživatelů: 30 líbí (+1) nelíbí (-1)

Diskuse

Příspěvky diskuse

Seřadit od nejnovějšího, od nejstaršího, podle oblíbenosti (strukturovaně).

 • Logo Realitní kanceláře Alena Vichtová 12.07.2011 12:27:35

  Zdědili jsme pozemky po otci v r.1967. Ty byly v užívání soc.organizací- ČSSS a později JZD. Po roce 1990 se pozemky vracely vlastníkům, ale náš pozemek s p.č. je uváděn na pozem.pláncích stále, ale vlastníky se staly cizí osoby. Když jsme žádali o ověření našeho vlastnictví, byl nám zaslán LV těchto osob a na našem LV pozemky chyběly. Žádali jsme o kopii listiny, která odepsala naše vlastnictví a připsala je novému vlastníkovi. Výsledek 0 . Prosím, abyste poradili, jak dokázat, že pozemek je stále náš. Máme kupní smlouvu, trhovou smlouvu, dědictví, zápis o vlastnictví potvrzený soudem, ale jako důkaz to nestačí. Za vyřízení děkuji.

  reagovat nahlásit | Hodnocení: 7 Hodnotilo uživatelů: 13 Kladně hodnotit Záporně hodnotit
 • Logo Realitní kanceláře Stanislav Smolík 24.05.2011 16:34:29

  Dobrý den, mám dotaz ohledně parcely, která není zapsaná na LV. Jak můžu zjistit jinak vlastníka této parcely. Předem děkuji za informaci.

  reagovat nahlásit | Hodnocení: 13 Hodnotilo uživatelů: 15 Kladně hodnotit Záporně hodnotit
  • Logo Realitní kanceláře Real HomeReal Home 13.03.2012 19:37:00

   Není zapsaná na LV a ani dohledatelná v KN (katastru nemovitostí)?

   nahlásit | Hodnocení: 3 Hodnotilo uživatelů: 5 Kladně hodnotit Záporně hodnotit
 • Logo Realitní kanceláře Pešta Jiří 18.09.2010 11:27:54

  Dobrý den,mám dotaz na zrušení věcného břemene o užíváni je potřeba předtištěný formulář nebo to stačí napsat ručně diky za info

  reagovat nahlásit | Hodnocení: 5 Hodnotilo uživatelů: 5 Kladně hodnotit Záporně hodnotit
  • Logo Realitní kanceláře Real HomeReal Home 13.03.2012 19:40:03

   Zánik věcných břemen Věcná břemena zanikají rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona. K zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni je nutný vklad do katastru nemovitostí. Tento výčet způsobů zániku věcného břemene není úplný, neboť v dalších odstavcích občanský zákoník uvádí obecné způsoby zániku věcného břemene. Způsoby zániku: Písemnou smlouvou Písemnou smlouvou mohou zaniknout věcná břemena, která vznikla smlouvou, ale i jiným způsobem. Pro obsah a náležitosti smlouvy platí to, co již bylo konstatováno při vzniku věcného břemene smlouvou. Rozhodnutím oprávněného orgánu Věcné břemeno zaniká rozhodnutím příslušného orgánu buď nabytím právní moci daného rozhodnutí, nebo dnem uvedeným v rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu, zpravidla stavebního úřadu nebo pozemkového úřadu. Ze zákona K zániku věcného břemene ze zákona dochází na základě příslušné právní normy. Jako příklad je možné uvést vybudování veřejné komunikace, čímž nemovitá věc nemůže sloužit prospěšnějšímu užívání její nemovitosti. Ze zákona zanikají věcná břemena působící vůči osobám, pokud oprávněná fyzická osoba zemře nebo oprávněná právnická osoba zanikne. Splynutím a uplynutím doby Věcné břemeno zanikne splynutím v případě, že právo odpovídající věcnému břemeni a povinnosti vyplývající z věcného břemene splynou v jediném subjektu, kdy se osoba oprávněného stane zároveň osovou povinnou. Uplynutím doby zaniká věcné břemeno pokud bylo zřízeno na konkrétní časově omezenou dobu. Promlčením K promlčení dojde tehdy, pokud právo odpovídající věcnému břemeni nebylo vykonáváno po dobu delší deseti let. Uplynutím promlčecí doby vzniká osobě oprávněné z věcného břemene právo uplatnit námitku promlčení, čímž zanikne nárok oprávněného domáhat se vynutitelnosti z věcného břemene.

   nahlásit | Hodnocení: 2 Hodnotilo uživatelů: 4 Kladně hodnotit Záporně hodnotit
  • Logo Realitní kanceláře Martin Semerád 22.09.2010 13:23:03

   Zkuste to spíš napsat do poradny. Sem odborníci koukat nemusejí.

   nahlásit | Hodnocení: 2 Hodnotilo uživatelů: 4 Kladně hodnotit Záporně hodnotit
ZpětÚvodní strana » Články » List vlastnictví - dnes veřejná a snadno dostupná věc