Nový občanský zákoník – Změna terminologie nejen v realitách

Nový občanský zákoník – Změna terminologie nejen v realitách
Autor : Bc. Zuzana Strachotová, 100 Reality CZ s.r.o
04.03.2014 22:46

V novém občanském zákoníku nalezneme největší změny za několik posledních desítek let. Týkají se i názvosloví a terminologie z oboru realitních služeb a práva. Přinášíme vám přehled těch největších.

Nový občanský zákoník přináší největší změny za posledních 20 let. NOZ je platný od 1. 1. 2014, některé jeho části se však stále ještě řeší a očekáváme první novely na základě právních judikátů. Otázkou je především uplatnění a výklady nových zákonů a postupů v praxi.

V dnešním článku Vám přinášíme přehled základních změn ve stávající terminologii se zaměřením na pojmy používané v realitních službách. Stávající terminologie je v povědomí občanů velmi zakořeněná. Bude tak pravděpodobně trvat určitou dobu, než se nové pojmy začnou běžně používat. Obzvlášť, když v některých případech na první pohled působí nepřirozeně až zastarale.

Výčet změn v názvosloví přímo souvisejícím s realitami

 • Pojem „nemovitost“ dle OZ se nahrazuje pojmem nemovitá věc (§ 498 NOZ)
 • Změny doznávají pojmy předkupního práva – povinný z předkupního práva bude nadále „dlužníkem“, oprávněným z předkupního práva je „ předkupník“ a osobou, která má zájem věc koupit je „koupěchtivý
 • Pojem „pronájem“ se nyní dělí na „nájem“ (§ 2201 – 2331 NOZ) a „pacht“ (nájemce je oprávněn kromě nájmu užívat i plody a užitky pronajaté věci, na oplátku je povinen věci udržovat), (§ 2332 – 2357 NOZ)
 • Pojem „kauce“ dle OZ se v NOZ nahrazuje pojmem „jistota
 • Pojem „účastník“ dle OZ se v NOZ nahrazuje pojmem „osoba
 • Pojem „návrh na uzavření smlouvy“ dle OZ se nahrazuje pojmem „nabídka“ (§ 1731 – 1739 NOZ)
 • Pojem „závazek“ je nadále používán pouze pro označení závazkového vztahu, nejedná se o „dluh
 • Zavádí se nový pojem „rozhrady“ – čímž jsou přirozeně či umělé vytvořené hranice, které vizuálně rozdělují dva pozemky. Jedná se např. o ploty, zdi, meze, potoky, živé ploty, atd. (§ 1024 – 1028 NOZ)
 • Pojem „půjčka“ dle OZ se nahrazuje pojmem „zápůjčka“ (§ 2390 – 2394 NOZ)

Nejdůležitější změny v obecné terminologii

Změna terminologie se netýká pouze přímé souvislosti s realitami. V naší praxi se budeme muset zaměřit také na obecnou terminologii, která je v tomto oboru běžně používána. Patří mezi ní více i méně používané termíny, které je však nutné dobře znát, ať už u podpisu smlouvy, nebo pro orientaci na právním trhu. Ukažme si ty nejdůležitější.

 • Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení, posoudí se podle ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího (§ 10 NOZ)
 • Pojem „právní úkon“ dle OZ se nahrazuje pojmem „právní jednání“ (§ 545 NOZ)
 • Pojem „způsobilost k právním úkonům“ dle OZ se nahrazuje pojmem „svéprávnost“ (§ 15 NOZ)
 • Právnické osoby se nyní rozdělují na skupiny – „korporace“ (PO s členskou základnou) a „fundace“ (PO s odlišnou majetkovou základnou), které se dále dělí na „nadace“, „nadační fondy“ (§ 303 – 401 NOZ) a dále „ústav“ (právnická osoba založená k provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky, § 402 – 435 NOZ)
 • Pojem „podnik“ dle OZ se nahrazuje pojmem „obchodní závod“ (§ 502 NOZ)
 • Pojem „sdružení“ dle OZ se nahrazuje pojmem „společnost“ (§ 2716 – 2746 NOZ)
 • Pojem „občanské sdružení“ dle OZ se nahrazuje pojmem „spolek“ (§ 214 – 302 NOZ)
 • Zavádí se nové pojmy „svévole“, což znamená, že škůdce má radost z toho, že škodí, bez ohledu na to komu škodí a „škodolibost“, kdy má škůdce radost z toho, že škodí konkrétní osobě (§ 1551, 2969 NOZ)
 • Zavádí se nový pojem „výprosa“. Jedná se o bezplatné přenechání věci k užívání bez limitu času a účelu užití, tedy výpůjčka bez určení doby a účelu (§ 2189 – 2192 NOZ)

Prospěšnost změn názvosloví

Nabízí se otázka, proč k některým změnám došlo. Jednou z možností může být argument, že nové pojmy pro označení smluvních stran umožňují jednoznačné a stručné vyjádření. Např. dlouhé sousloví: „Ten, kdo má jinému vrátit zastupitelnou věc téhož druhu“ je nyní vyjádřeno jedním slovem "vydlužitel". Uvidíme až časem, jestli tyto úpravy opravdu zjednoduší výklad práva.

Bohužel se nevyhneme nutnosti naučit se nové pojmy. Minimálně bychom měli alespoň počítat s tím, že se s nimi budeme setkávat. Ať už v soukromé oblasti jako klient, který chce koupit nebo prodat (pronajmout či být v nájmu), tak i na druhé straně a to jako poskytovatel služeb (úprava veškerých smluv, atd.). Pojmy jako „propachtovatel“, „výprosník“, „závdavek“ či „závod“ se nakonec snad ukážou jako efektivní, doufejme jen, že se po dalších úpravách právních pojmů nakonec nedočkáme situace: Pojem „recepční“ se nahrazuje pojmem „Žena za stolem“.

Článek připravila realitní kancelář 100 Reality CZ s.r.o

Hodnocení: +35 Hodnotilo uživatelů: 47 líbí (+1) nelíbí (-1)

Diskuse

Příspěvky diskuse

ZpětÚvodní strana » Články » Nový občanský zákoník – Změna terminologie nejen v realitách