Orientujte se v průkazu energetické náročnosti!

Orientujte se v průkazu energetické náročnosti!
22.08.2013 14:41

Průkaz energetické náročnosti je novinkou, kterou musí mít od roku 2013 každá novostavba či prodávaná nemovitost. Od roku 2016 by měly být průkazy povinné již pro všechny budovy, i ty pronajímané. Jak se má ale laik vyznat ve změti čísel a grafů? Po přečtení dnešního článku budete mít jasno!

Energetický průkaz budovy by neměl posloužit pouze úřadům, ale především vám. Měli byste z něj vyčíst, kolik investujete do provozu svého domu či bytu a jakými opatřeními by se mohly náklady na provoz snížit.

Energetický průkaz budovy1. Objemový faktor tvaru A/V udává kompaktnost budovy. Čím je hodnota nižší, tím méně je na domě míst (v poměru k jeho objemu), kde by mohlo unikat teplo. Dosáhne-li budova hodnoty 1,2, je nekompaktní.

2. Plocha obálky budovy - jedná se o součet plochy obvodových stěn (včetně oken), střechy a podlahy. Je to všechna plocha, kudy z domu může unikat teplo.

3. Energeticky vztažná plocha se měří v každém patře, k vnějším okrajům obvodových stěn. S touto hodnotou operují všechny měrné hodnoty v energetickém průkazu budovy.

4. Celková dodaná energie je energie, která vstupuje do budovy - elektřina, plyn, dálkové teplo. Do dodané energie se počítá i energie získaná z paliv (uhlí, dřevo, pelety, biomasa atd.), ze solárních kolektorů či fotovoltaických panelů a z tepelného čerpadla.

5. Neobnovitelná primární energie udává, jaký má budova vliv na životní prostředí. Tento údaj počítá s náročností výroby energie (např. odebereme určité Energetický štítek budovymnožství elektřiny, ale primární zdroj energie je 3x vyšší). Pokud bude v průkazu počítáno se solární energií, bude ukazatel neobnovitelné primární energie nízký.

6. Černá šipka s číslem nám říká o stavu budovy a zařazuje ji do určité energetické kategorie. V případě novostaveb se musíte vejít minimálně do kategorie C, jinak vám stavební úřad nevydá povolení k výstavbě. Díky tomuto zařazení můžete mezi sebou porovnávat energetickou náročnost budovy (v případě, že např. uvažujete o koupi).

7. Kdyby byla místo černé šipky šipka bílá, ukazovala by, do jaké energetické třídy by se budova dostalakdybyste dodrželi stanovená doporučení (v případě výstavby) nebo vám může pomoci při rekonstrukci budovy.

8. Energetický štítek budovy můžete dostat bez vypracovaných doporučení. Stanovení opatření je povinné pouze u rekonstrukcí, které budou vést k velké snížení energetické náročnosti. Podrobný popis opatření si ale můžete objednat.

9. Graf udává roční náklady na energii. Většinou je rozdělený na 3 položky - elektřina, zemní plyn a slunce a energie prostředí.

10. Ukazatelé energetické náročnosti budovy udávají energetickou kvalitu obálky budovy. Je zde přehledně zobrazeno, na co spotřebujete nejvíce energie - na vytápění, osvětlení, ohřev vody apod. Můžeme tak zjistit, že zbytečně moc platíme za osvětlení, a proto si pořídíme úsporné žárovky.

11. Zpracovatel energetického štítku musí mít autorizaci od Ministerstva průmyslu a obchodu. Štítek nemusí být opatřen razítkem zpracovatele. Pokud si chcete zpracovatele ověřit, učiňte tak na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, a to tak, že zadáte číslo jeho osvědčení.


Máte v nových energetických štítkách jasno? Doufáme, že vám náš článek pomohl v jeho čtení!

Hodnocení: +8 Hodnotilo uživatelů: 20 líbí (+1) nelíbí (-1)

Diskuse

Příspěvky diskuse

ZpětÚvodní strana » Články » Orientujte se v průkazu energetické náročnosti!