Požární odolnost - co udává, jak se značí a jak ji zvýšit

Požární odolnost - co udává, jak se značí a jak ji zvýšit
07.11.2013 12:11

Požární odolnost by nás měla zajímat u všech konstrukčních a stavebních materiálů a popřípadě i u oděvů. Zdivo s dobrou požární odolností může zachránit nejen majetek, ale především také životy. Nezanedbávejte tuto hodnotu a zajímejte se o ni. Poradíme vám, co byste neměli přehlédnout.

Ocelové požární dveře prosklenéPožární odolnost stavebních konstrukcí = doba, po kterou je stavební konstrukce schopna odolávat účinkům plamene a vysokým teplotám, aniž by došlo k porušení její funkce, které jsou specifikované mezními stavy požární odolnosti. Požární odolnost musí být zachována po celou životnost stavby.

Požární odolnost se udává v minutách a je jí přiřazena tato stupnice: 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut. Čím je požární odolnost stavební konstrukce vyšší, tím lépe. Současně se určuje i druh konstrukce DP1, DP2 a DP3 podle použitých hmot.

Požární odolnost je dána dosažením některého z těchto mezních stavů:

Značka
Název Vlastnosti
R únosnost a stabilita Udává únosnost a stabilitu prvků s proměnlivým zatížením, jako je střecha nebo strop, i prvků osově zatížených (stěny).
E celistvost stanovuje se na základě trhlin, otvorů přesahujících určené rozměry, vznícení bavlněného polštářku, hoření na neexponované straně
I izolační schopnost stanovuje mezní teploty na neohřívaném povrchu
W radiace izolační schopnost mezní hustoty tepelného toku
S kouřotěsnost schopnost snížit pronikání kouře z jedné strany na druhou
C samozavírání jedná se o požární uzávěry vybavené samozavíračem
M mechanická odolnost schopnost materiálu odolat rázu v případě, že do něj v důsledku poškození narazí jiný konstrukční díl

Požární odolnosti budou uvedené například takto: EW 15 DP1, EW 30 DP1, EW 45 DP1, EW 60 DP1, EI 90 DP1, EI 15 DP1, EI 30 DP1, EI 45 DP1, EI 60 DP1 a EI 90 DP1.

Jak zvýšit protipožární odolnost stavebních konstrukcí

Nehořlavý pracovní oděvMožná se vám to zdá nemožné, ale i vy si můžete sami doma zvýšit požární odolnost stavby. Docílíte toho například obetonováním, obezděním, speciálními nástřiky a nátěry, obklady a podhledy. Požární bezpečnost stavby zvýšíte také montáží požárních dveří. Často se vyrábějí ocelové protipožární dveře a mohou být i celé prosklené.

Nezapomínejte ani na nehořlavé oděvy

Pracujete ve slévárenském, hutním či strojírenském průmyslu nebo při své práci často svařujete? Potom si neváhejte pořídit pracovní nehořlavé oděvy. Mají trvalou nehořlavou úpravu, která tvoří primární ochrannou vrstvu před teplem a ohněm. Pro ještě lepší ochranu doporučujeme použít i nehořlavé funkční prádlo.

Hodnocení: +17 Hodnotilo uživatelů: 25 líbí (+1) nelíbí (-1)

Diskuse

Příspěvky diskuse

ZpětÚvodní strana » Články » Požární odolnost - co udává, jak se značí a jak ji zvýšit